Hoofdmenu


Zoek


Contact

EN | NL | DE
Sfeer Global

Een investeringsstrategie gebaseerd op gefundeerde portefeuillemanagement principes

Sovereign Wealth Funds

Als onafhankelijke specialist ontwikkelt Ortec Finance software die het beslissingsproces ondersteunt, en Sovereign Wealth Funds helpt om de complexiteit van beleggingsbeslissingen te beheersen. Ortec Finance ontwerpt en maakt oplossingen voor (dynamische) beleggingsstrategieën, ex-ante en ex-post risicomanagement en performance attributie, en past die oplossingen ook toe.

Financiële verschuivingen en economische ontwikkelingen dwingen Sovereign Wealth Funds ertoe om een effectieve (dynamische) beleggingsstrategie te formuleren. Sovereign Wealth Funds zoeken naar rendement op een manier die risico’s beheerst, en moeten de potentiële risico’s die met beleggingen samenhangen dus grondig doorzien. Daarbij zijn ze geneigd om vooral te letten op het micro-niveau, hoewel beslissingen op het macro-niveau doorgaans meer invloed hebben op risico en rendement.

Daar komt bij dat stakeholders steeds vaker meer transparantie eisen, en meer inzicht verlangen in de prestaties van Sovereign Wealth Funds. Een belangrijk aspect van performance-analyse is vast te stellen in hoeverre asset classes, sectoren en individuele securities bijdragen aan het risico en rendement van portfolio’s. Door prestaties en attributie accuraat te meten wordt duidelijk welke segmenten wel en niet consistent waarde toevoegen, rekening houdend met het vastgestelde risico. Dat helpt om de plus- en minpunten van het beleggingsproces in kaart te brengen.

Grondig, effectief en onafhankelijk

Ortec Finance helpt Sovereign Wealth Funds deze uitdagingen aan te gaan door een combinatie van state-of-the-art-technologieën, de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkervaring. Onze jarenlange samenwerking met de academische wereld garandeert dat onze methodologie is gebaseerd op stevig wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast investeren we fors in het begrijpen van de wensen en behoeften van onze klanten, zodat u verzekerd kunt zijn van een vlekkeloze, praktische toepassing van onze geavanceerde beslissingsondersteunende software. We stellen prijs op onze onafhankelijkheid, waardoor we onze klanten ondersteuning van het hoogste niveau kunnen bieden. Daarom onthouden we ons ook van alle activiteiten (zoals het selecteren van managers) die kunnen leiden tot belangenverstrengeling.

PEARL

Onze oplossing om onder andere de impact van het top-down beleggingsbeslissingsproces vast te stellen.

GLASS

GLASS simuleert de korte- en langetermijneffecten van strategische investeringsbeslissingen en verbetert zo het financiële beslissingsproces.