Hoofdmenu


Zoek


Contact

EN | NL | DE

Research

Sinds de oprichting in 1981 heeft Ortec Finance veel tijd en energie gestoken in praktijkgericht onderzoek. Onze onderzoeksactiviteiten zijn gecentraliseerd binnen het Ortec Finance Research Center. Bijna alle onderzoekers zijn gepromoveerd in de economie, finance, econometrie of wiskunde. Het Research Center vormt een brug tussen Ortec Finance en de onderzoekswereld en voert innovatief en kwalitatief hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek uit met een sterk praktijkgerichte focus.

De doelstellingen van het Research Center zijn:

  • Met intern en extern onderzoek de kwaliteit van Ortec Finance oplossingen en producten verbeteren;
  • Kennisdeling tot stand brengen tussen Ortec Finance, onze (potentiële) klanten en de financiële wetenschappelijke onderzoekswereld zodat onze modellen en uiteindelijk financiële besluitvorming van onze klanten verder verbeterd kan worden;
  • Onderzoek aanwenden om thought leadership te tonen in onze markten.

Het Research Center draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek conform een jaarlijks onderzoeksplan. Ortec Finance publiceert haar onderzoeksresultaten in working papers en in externe wetenschappelijke artikelen en journals. Onze onderzoekers spreken regelmatig op seminars en conferenties en onderhouden contacten met andere wetenschappelijke instituten zoals Inquire Europe, Netspar en universiteiten.

Universiteiten

Diverse Ortec Finance medewerkers zijn verbonden aan Nederlandse universiteiten. Zij doceren en publiceren op regelmatige basis onderzoeksresultaten.

Universiteit van Amsterdam

Universiteit van Amsterdam

Marc Francke, Hoofd Real Estate Research bij het Ortec Finance Research Center, is hoogleraar Real Estate Valuation bij de sectie Real Estate Finance van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Johan Conijn, Directeur Real Estate Management, is bijzonder hoogleraar Woningmarkt aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en is verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate.

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam

Hens Steehouwer, Managing Director Research, is verbonden aan het Econometrisch Instituut.

Rijksuniversiteit Groningen

University of Groningen

Bert Kramer, is verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.