Hoofdmenu


Zoek


Contact

EN | NL | DE
Sfeer Global

Realistische scenario’s van relevante risico drivers

Economische scenario’s: essentieel voor het nemen van beslissingen

Als onafhankelijke specialist biedt Ortec Finance de Ortec Finance Scenarioset (OFS) en de Dynamic Scenario Generator (DSG) aan – de software voor het calibreren, aanpassen, genereren en analyseren van OFS. De OFS levert consistente, realistische en actuele stochastische scenario’s voor de lange, middellange en korte termijn met een wereldwijde dekking. De OFS is de voedingsbodem voor alle toekomstgerichte oplossingen van Ortec Finance voor institutionele en private beleggers.

Het gebruiken van scenariomodellen maakt mensen en organisaties succesvoller in het bereiken van hun doelen. Het goed toepassen van goede modellen levert namelijk meer consistentie, objectiviteit, transparantie en efficiëntie op (lees hierover meer in het whitepaper Relevance of scenario models). In de loop van de jaren heeft scenarioanalyse bewezen dat het een essentiële methode is om beleggingsbeslissingen te ondersteunen en die beslissingen te monitoren. Naast de OFS voor realistische real world scenario’s, levert Ortec Finance ook uitstekende risk-neutral scenario’s voor waarderingsdoeleinden.

OFS draagt bij aan betere beleggingsbeslissingen, en maakt mensen en organisaties succesvoller in het bereiken van hun doelen

Eersteklas scenario’s van de Ortec Finance Scenarioset

De Ortec Finance Scenarioset (OFS) levert consistente stochastische scenario’s voor de lange, middellange en korte termijn. Er zijn dus geen aparte scenariomodellen nodig voor elke applicatie. Wat de OFS uniek maakt is dat de kenmerkende karakteristieken van realistisch marktgedrag (‘stylized facts’) worden geïntegreerd in assetprijzen, yield-curves en volatiliteiten, zowel als in de bredere macro-economische omgeving. Dit levert in het bijzonder risico- en rendementprojecties op die zich dynamisch aanpassen aan de actuele economische en financiële marktomstandigheden, inclusief de effecten van externe gebeurtenissen als interventies van centrale banken of Brexit. Geen dynamiek vanwege de dynamiek, maar omdat is aangetoond dat scenario’s die rekening houden met zulke dynamische gebeurtenissen realistischer zijn dan scenario’s die berusten op een traditionele statistische aanpak. Uiteindelijk levert de OFS aan besluitvormers complete, consistente, realistische en actuele projecties van risico en rendement op de lange, middellange en korte termijn (lees meer in het whitepaper Ortec Finance Scenario Approach).

OFS levert aan besluitvormers complete, consistente, realistische en actuele projecties van risico en rendement op de lange, middellange en korte termijn

Realistische scenario’s van de Amerikaanse 10-jaars overheidsrente, december 2013

 

Een unieke economische scenariogenerator: de DSG

De Dynamic Scenario Generator (DSG) is de software voor het calibreren, aanpassen, genereren en analyseren van OFS. De DSG is een module van GLASS, en omvat een unieke frequentie-domein methodologie die essentieel is voor OFS. De software is compleet en bevat instellingen voor parameters, simulaties, kalibratie, analyse en voor het exporteren van resultaten. Het programma biedt diverse tools om klantspecifieke aannames over risico en rendement op een gebruikersvriendelijke en consistente manier te verwerken in de scenario’s. De DSG is verkrijgbaar in verschillende configuraties, uiteenlopend van een voorgekalibreerde instelling tot een die de gebruiker de volledige controle geeft. De database, de gebruikersinterface en de distributed computing technology zijn allemaal state-of-the-art.

DSG software is compleet en bevat instellingen voor parameters, simulaties, kalibratie, analyse en export

Belangrijkste kenmerken

  • Onzekerheid en risico: een realistische en actuele inschatting van hoe de toekomst eruit zou kunnen (niet zal) zien;
  • Consistentie: consistente scenario’s voor het nemen van beslissingen op de lange, middellange en korte termijn;
  • Dekking: verkrijgbaar voor het einde van elke maand, voor tijdshorizonnen van een maand tot tientallen jaren, en met een wereldwijde dekking van meer dan 600 risicofactoren;
  • Methodologie en software: unieke frequentie domain methodologie, geïmplementeerd in de software van de Dynamic Scenario Generator (DSG);
  • Duiding: uitgebreid economische en financiële markduiding en volledige transparantie;
  • Views: klanten kunnen hun eigen aannames over risico en rendement op een consistente manier verwerken;
  • Voortdurende verbetering: bundelt 30 jaar innovatie en ervaring, en wordt voortdurend getest en verbeterd.

Business Cycle Outlook

Leaflet OFS

OPAL

Onze oplossing voor goal-based financiële planning en monitoring

GLASS

GLASS simuleert de korte- en langetermijneffecten van strategische investeringsbeslissingen en verbetert zo het financiële beslissingsproces.