Hoofdmenu


Zoek


Contact

EN | NL | DE
Sfeer Solutions

Korte- en langetermijneffecten van strategische investeringsbeslissingen

Met GLASS biedt Ortec Finance een asset- en liability-scenariomodel dat het nemen van financiële beslissingen voor institutionele beleggers verbetert door balanssimulaties voor de korte en lange termijn. GLASS wordt wereldwijd gebruikt door onze klanten, waaronder pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, Asset Managers en Sovereign Wealth Funds.

Het faciliteert het hele proces van strategisch risicomanagement op een integrale manier, van ALM-analyses tot strategie-evaluatie, inclusief risicomanagement (bijvoorbeeld door Risk Navigator te gebruiken). Bovendien biedt het uitgebreide mogelijkheden voor gedetailleerde beleggingsanalyses, zoals optimization, derivaten, dynamische strategieën en het ontleden van risicofactoren. GLASS omvat de state-of-the-art Dynamic Scenario Generator.

GLASS gaat uit van een totale balansaanpak. Dat wil zeggen dat assets, liabilities en beleidsinstrumenten consistent nar de toekomst worden geprojecteerd, inclusief een gemodelleerde regelgeving. Dat stelt de gebruiker in staat om een beter begrip te krijgen van de gevolgen die beslissingen hebben voor risico en rendement.

GLASS faciliteert het gehele proces van strategisch risicomanagement op een integrale manier,  van ALM-analyses tot strategie-evaluatie, inclusief risicomanagement

Compleet modelframework

  • Consistent en flexibel modelleren van toekomstige ontwikkelingen van assets en liabilities
  • Simulaties vinden maandelijks en jaarlijks plaats
  • Hoogwaardige economische scenariogenerator (DSG) met meer dan 400 variabelen die zowel publieke als private assetklassen omvatten, in alle belangrijke regio’s
  • Wat-als-mogelijkheden en optimization engine
  • Wereldwijde dekking op het gebied van liability-modellering
  • Multinationale aanpak voor het samenvoegen van plannen met verschillende valuta, accountingregels (IFRS, IAS, US GAAP en FRS) en regelgeving (Solvency II, nFTK, MFR, TLS etc.)

Software

  • Intuïtieve user-interface om een grote variëteit aan analyses te ontwerpen en uit te voeren
  • Volledige controle over alle aannames en geavanceerde rapportagemogelijkheden
  • Grafische tools om resultaten en analyses snel te doorzien

Klantgericht

  • Gebruikersvriendelijke en flexibele software, aangepast aan de behoeften van de klant