Hoofdmenu


Zoek


Contact

EN | NL | DE
Sfeer Global

Risicomanagement met de algehele strategie voor ogen

Risk Navigator: strategische risicobeheersing voor pensioenfondsen

Als onafhankelijk specialist biedt Ortec Finance de Risk Navigator aan, een strategische risicomanagement-service aan pensioenfondsen. De Risk Navigator verschaft institutionele beleggers een helder framework met een up-to-date overzicht van de financiële risico’s vanuit een holistisch perspectief op de balans, inclusief een actuele leidraad voor het beheersen van die risico’s. Dat geeft deze service een duidelijke signaalfunctie. The Risk Navigator is modulair opgezet en kan worden toegesneden op de specifieke behoeften van elk pensioenfonds. De resultaten worden gepresenteerd in een aantrekkelijk, interactief format dat benaderbaar is op verschillende apparaten (zoals tablets).

Het beheren van beleggingsportfolio’s is een complex proces. De neiging bestaat om vooral te letten op het micro-niveau, hoewel beslissingen op het macro-niveau doorgaans meer invloed hebben op risico en rendement. Het is belangrijk dat beleggers de strategische risico’s van hun plannen regelmatig evalueren, met het oog op veranderingen in hun financiële positie en in de marktomstandigheden. In hoeverre zijn strategische doelen op de korte en lange termijn nog haalbaar? Worden de risico’s nog gedekt door het risicobudget? Hoe heeft de markt zich door de tijd heen ontwikkeld, wat betekent dit voor het risico en rendement op de korte en middellange termijn, en hoe kan dit worden vertaald in een (dynamisch) beleggingsbeleid?

Consistente ALM-simulatiesoftware

Ortec Finance Risk Navigator geeft pensioenfondsen inzicht in deze relevante vragen, en past naadloos in het hele proces van strategisch risicomanagement. Het omvat de feedback-loop van het evalueren van de specifieke beleggingsdoelen en risk appetite zoals die zijn vastgesteld in de ALM-fase. Voor dit doel gebruikt Ortec Finance consistente ALM-simulatiesoftware (GLASS), inclusief OFS, dat geïntegreerde risico’s en rendementen voor de korte en lange termijn repliceert. De Risk Navigator-service kan maandelijks, per kwartaal of per jaar worden geleverd.

De Risk Navigator-service heeft een duidelijke signaalfunctie, en verschaft een leidraad voor het beheren van risico’s

Belangrijke eigenschappen Risk Navigator voor pensioenfondsen

Strategisch risicomanagement

 • Strategisch risicomanagementproces, gebaseerd op een consistente beoordeling van risico en rendement op de korte en lange termijn
 • Volg strategische doelen en risico’s op de voet, inclusief communicatie met stakeholders
 • Signaalfunctie op basis van een holistische balansbenadering
 • Actuele leidraad over hoe en wanneer risico’s te beheren

Rapportages

 • Garandeer de juiste rapportages voor alle stakeholders
 • Geef de belangrijkste risicoanalyse visueel weer
 • Interactief format (bv. voor tablets)

Risicoanalyses

 • Balanssimulatie met een groot aantal scenario’s
 • Benoem de belangrijkste risicofactoren
 • Verbeter het begrip van balansdynamiek
 • Beoordeel de gevolgen van beleidsalternatieven met wat-als-scenario’s

Leaflet Risk Navigator Pensioenen

Leaflet

dinsdag 21 februari 2017

Investment Consulting

Asset management is one of the most important focus areas for insurers and pension funds. It involves important decisions such as the strategic asset allocation (SAA) and interest rate hedging, but also implementation aspects such as benchmark selection and construction of mandates. With an independent advice from Ortec Finance on these and other topics you can hire sophisticated external expertise and ensure that there is consistency between strategy and implementation.

Lees meer